Kruså Vandværk

Forsiden  Om os  Vandværket  For Dig


Hvem er vi?

 

Kontakt: Telefon 81 40 67 47 eller E-mail: krusaavand@gmail.com
Bestyrelsen

Kruså vandværk har følgende bestyrelse som er ansvarlige for at vandværket kører som det skal.

 

Formand
Kenneth Jacobsen

 

 

 
Næstformand/Teknik

Martin BredKasserer
Norman Rudbeck

 
   
Øvrige medlemmer
 
Allan Ejby Andersen 

Kaj Lorenzen   
Formålet

Formålet med vandværket er beskrevet i vores vedtægter og et kort uddrag kan læses her

§ 2 formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov
og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde,
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser,
samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Hvis du vil læse en uddybende version af vedtægterne kan de downloades her: Vedtægter

Jørgen Pedersen.